ประวัติ

ความเป็นมาของกิจการ Shin-etsu Silicones

ปี 1949
เริ่มค้นคว้าวิจัยพื้นฐานของซิลิโคน
ปี 1953
เริ่มกิจการอุตสาหกรรมการผลิตซิลิโคน
ปี 1976
จัดตั้งสถานค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ซิลิโคน
ปี 1985
จัดตั้ง Shin-Etsu Silicones of America, Inc.
ปี 1986
จัดตั้ง Shin-Etsu Silicone Korea Co., Ltd.
ปี 1987
จัดตั้ง Shin-Etsu Silicone Taiwan Co., Ltd.
ปี 1989
จัดตั้ง Shin-Etsu Silicones Europe B.V.
ปี 1990
จัดตั้ง Shin-Etsu Singapore Pte. Ltd.
ปี 1991
จัดตั้ง Shincor Silicones, Inc.
ปี 2001
จัดตั้ง Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd.
จัดตั้ง Asia Silicones Monomer Ltd.
ปี 2002
จัดตั้ง Zhejiang Shin-Etsu High-Tech Chemical Co., Ltd.
ปี 2003
เริ่มกิจการโรงงาน Freeport ของ Shin-Etsu Silicones of America.
จัดตั้ง Shin-Etsu Silicone International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
ครบรอบ 50 ปีการก้าวเข้าสู่วงการซิลิโคนของ Shin-Etsu
ปี 2004
เริ่มประกอบกิจการ Asia Silicones Monomer และ Shin-Etsu Silicones (Thailand)
ปี 2007
Shin-Etsu Silicone International Trading (Shanghai) Co., Ltd. เปิดบริษัทสาขาที่กว่างโจว
ปี 2008
Shin-Etsu Singapore Pte. Ltd. จัดตั้งสำนักงานเจ้าหน้าที่ประจำการที่อินเดีย
ปี 2010
Shin-Etsu Silicones Europe B.V. จัดตั้งบริษัทสาขาที่เยอรมนี
จัดตั้ง Shin-Etsu Silicone (Nantong) Co., Ltd.
ปี 2011
Shin-Etsu Singapore Pte. Ltd. จัดตั้งบริษัทสาขาที่อินเดีย
ปี 2012
จัดตั้ง Shin-Etsu do Brasil Representação de Produtos Químico Ltda.
ปี 2013
แต่งตั้งให้ Asia Silicones Monomer Ltd. เป็นบริษัทในเครืออย่างสมบูรณ์
เริ่มประกอบกิจการ Shin-Etsu Silicone (Nantong) Co., Ltd.
ปี 2014
Shin-Etsu Silicone Korea Co., Ltd. จัดตั้งศูนย์ TECH
ปี 2015
Shin-Etsu Silicones of America, Inc. จัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งใหม่
ปี 2016
จัดตั้ง Shin-Etsu Silicones India Pvt. Ltd.
ปี 2017
จัดตั้งห้องปฏิบัติการเทคนิคการขึ้นรูป Shin-Etsu
ปี 2020
จัดตั้ง Shin-Etsu Silicones Vietnam Co., Ltd.
ปี 2021
Shin-Etsu Silicones Europe B.V. เปิดบริษัทสาขาใหม่ที่เมืองกียอร์ ประเทศฮังการี
Page Top