ผลิตภัณฑ์และบริการ

ซิลิโคนคือวัสดุที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายวงการ เช่น รถยนต์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องสำอาง, การก่อสร้าง, อาหาร ฯลฯ Shin-Etsu Silicones ผลิตสินค้าออกมากว่า 5,000 ชนิด

ผลิตภัณฑ์ซิลิโคน

Page Top