กิจกรรมทางธุรกิจ

"Shin-Etsu Silicones" คือ "เอกภาพ 3 มิติ" ของการตลาด,
การค้นคว้าวิจัย และการผลิต สนองความต้องการ หลากหลายของลูกค้า

การตลาดSales

ส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มที่ในรายละเอียด บนพื้นฐานการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ

Market in คือนโยบายพื้นฐานของธุรกิจ "Shin-Etsu Silicones" การที่มีการนำธุรกิจซิลิโคนไปประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้มีความจำเป็นต้องจัดระบบการตลาดที่จะเข้าถึงลูกค้าโดยตรงใน รายละเอียด Shin-Etsu Chemical จับความเคลื่อนไหวของสังคมโลกและความต้องการของลูกค้าอย่างฉับไว พร้อมกัน ไปกับการขยายผลการตลาดแบบเสนอแนวคิด โดยสนับสนุนความพยายามของลูกค้าแต่ละรายที่มุ่งพัฒนามูลค่าเสริม อย่างสูงให้แก่ผลิตภัณฑ์

การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาR&D

แสวงหาความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตจำกัดของซิลิโคน เพื่อนำเสนอมูลค่าเพิ่มแนวใหม่

เวลาที่ท่านจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเผชิญกับอุปสรรคระหว่างการพัฒนา กรุณาติดต่อสอบถามมาที่ "Shin-Etsu Silicones" เป็นอันดับแรก ทางบริษัทมีการออกแบบโครงสร้างโมเลกุลทำให้ซิลิโคนเป็นวัสดุที่มีความเป็นไปได้ อย่างไร้ขอบเขตจำกัด สามารถก่อกำเนิดวัสดุที่มีกลไกการทำงานสูงยิ่งขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โมเลกุล, เทคโนโลยีพอลิเมอไรเซชัน, เทคโนโลยีการเชื่อมข้าม, เทคโนโลยีการผสมผสาน Shin-Etsu Chemical ทำงานร่วมกับลูกค้าในการแสวงหาความเป็นไปได้ที่แฝงตัวอยู่ในซิลิโคน พร้อมกันไปกับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ซิลิโคนที่เป็นประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของลูกค้า

สถานค้นคว้าวิจัย

ญี่ปุ่น

สถานค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ซิลิโคน

สถานค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ซิลิโคน
(เมืองอันนะคะ จังหวัดกุมมะ)
คือศูนย์ค้นคว้าวิจัยซิลิคอนทางเคมีที่ทำการ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาซิลิโคนและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์เป็นหลัก
ดำเนินงานในขอบข่ายกว้างขวางตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์ใช้ ซึ่งได้แก่การสังเคราะห์, การผสมผสาน, การจัดรูปแบบ, แปรรูป, ขั้นตอนการผลิต ฯลฯ

 
สถานค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีการสังเคราะห์

สถานค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีการสังเคราะห์
(เมืองโจเอะสึ จังหวัดนีงาตะ)
ทำการค้นคว้าวิจัยสารกึ่งตัวนำเซลลูโลส, การสังเคราะห์กลิ่นทางเคมี, ฟีโรโมนสังเคราะห์ และไซเลนชนิดพิเศษ ฯลฯ โดยมีเทคโนโลยีการสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบเอกลักษณ์ของบริษัท เป็นพื้นฐาน

สถานค้นคว้าวิจัยในต่างประเทศ

 • Korea Tech Center
  Korea Tech Center
 • Taiwan Tech Center
  Taiwan Tech Center
 • U.S. Tech Center
  U.S. Tech Center

ห้องปฏิบัติการ


ห้องปฏิบัติการด้านการใช้งานในเครื่องสำอาง

ห้องปฏิบัติการด้านการใช้งานในเครื่องสำอาง
(ห้องปฏิบัติการในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ)
คือศูนย์ที่ดำเนินการพัฒนาสูตรซิลิโคนที่ใช้ในเครื่องสำอางและให้บริการทางเทคนิคต่าง ๆ
ซึ่งเราจัดตั้งขึ้นทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ได้รับการปรับแต่งอย่างใส่ใจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลูกค้าที่แตกต่างกัน


ห้องปฏิบัติการเทคนิคการขึ้นรูป Shin-Etsu

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการขึ้นรูป Shin-Etsu
(เมืองฮิกาชิมัตสึยามะ จังหวัดไซตามะ)
อศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการขึ้นรูปยางซิลิโคนและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าครั้งละมากๆ
ห้องปฏิบัติการนี้จะดำเนินการทดลองเชิงสาธิตเกี่ยวกับความสามารถในการขึ้นรูปของยางซิลิโคนและการผลิตยางซิลิโคนจำนวนมาก โดยเน้นที่การขึ้นรูปแบบฉีดเป็นหลัก รวมถึงประเมินผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูป เพื่อพัฒนาวัสดุที่มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีเยี่ยม

การผลิตManufacturing

ระบบการผลิตแบบครบวงจรเพื่อให้สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้อย่างคงที่

Shin-Etsu Chemical ผลิตโลหะซิลิคอนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของซิลิโคนเองภายในบริษัท ระบบการผลิตแบบครบวงจร ช่วยให้สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้อย่างคงที่ นอกจากนั้นทางบริษัทยังนำเทคโนโลยีเอกลักษณ์ที่บ่มเพาะ มาตลอดช่วงเวลากว่า 60 ปี มาใช้ประโยชน์ในการจัดระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโลกโดยรวม และ ดำเนินการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลายสาขาด้วยความฉับไว ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นความสำคัญ ไปที่ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ภายใต้ระบบควบคุมการผลิตที่มีความละเอียดอ่อน

โรงงาน

เอเชีย (ญี่ปุ่น)

สถานปฏิบัติงานกุมมะ

โรงงานนะโอะเอะสึ
โรงงานนะโอะเอะสึ
(จังหวัดนีงาตะ)

โรงงานทะเคะฟุ
โรงงานทะเคะฟุ
(จังหวัดฟุคุอิ)

ยุโรปและอเมริกา·เอเชีย

 • Shin-Etsu Silicones of America, Inc. Akron Plant (U.S.A.)
  Shin-Etsu Silicones of America, Inc. Akron Plant (U.S.A.)
 • Shin-Etsu Silicones of America, Inc. Freeport Plant (U.S.A.)
  Shin-Etsu Silicones of America, Inc. Freeport Plant (U.S.A.)
 • Shin-Etsu Silicones Europe B.V. (The Netherlands)
  Shin-Etsu Silicones Europe B.V. (The Netherlands)
 • Shin-Etsu Silicone Korea Co., Ltd. (Korea)
  Shin-Etsu Silicone Korea Co., Ltd. (Korea)
 • Zhejiang Shin-Etsu High-Tech Chemical Co., Ltd. (China)
  Zhejiang Shin-Etsu High-Tech Chemical Co., Ltd. (China)
 • Shin-Etsu Silicone (Nantong) Co., Ltd. (China)
  Shin-Etsu Silicone (Nantong) Co., Ltd. (China)
 • Shin-Etsu Silicone Taiwan Co., Ltd (Taiwan)
  Shin-Etsu Silicone Taiwan Co., Ltd (Taiwan)
 • Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd. (Thailand)
  Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd. (Thailand)
 • Asia Silicones Monomer Ltd. (Thailand)
  Asia Silicones Monomer Ltd. (Thailand)

การได้รับมาตรฐาน ISO ของสถานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Shin-Etsu Silicones

สถานปฏิบัติงานและโรงงานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลของระบบจัดการด้านคุณภาพสินค้า (ISO 9001) ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบจัดการพลังงาน (ISO 50001) มีดังต่อไปนี้

ภูมิภาค สถานปฏิบัติงาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
ญี่ปุ่น สถานปฏิบัติงานกุมมะ
โรงงานอิโซะเบะ / โรงงานมะสึอิดะ / โรงงานสาขาโกฮะระ
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 -
โรงงานนะโอะเอะสึ ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 -
โรงงานทะเคะฟุ ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 -
ยุโรปและอเมริกา Shin-Etsu Silicones of America, Inc.
(U.S.A.) Akron Plant
ISO 9001:2015 - -
Shin-Etsu Silicones of America, Inc.
(U.S.A.) Freeport Plant
ISO 9001:2015 - -
Shin-Etsu Silicones Europe B.V.
(The Netherlands)
ISO 9001:2015 - -
เอเชีย Shin-Etsu Silicone Korea Co., Ltd. ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 -
Shin-Etsu Silicone Taiwan Co., Ltd. ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 -
Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd. ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2018
Asia Silicones Monomer Ltd. ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 -
Zhejiang Shin-Etsu High-Tech Chemical Co., Ltd. ISO 9001:2015 - -
Shin-Etsu Silicone (Nantong) Co., Ltd. ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 -

สิ่งแวดล้อมEnvironment

Shin-Etsu Chemical ดำเนินการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลกและลดการสร้างภาระให้แก่สิ่งแวดล้อม อุทิศตนให้แก่การจัด โครงสร้างของสังคมที่มีความยั่งยืนผ่านทางกิจกรรมทางธุรกิจ

ความปลอดภัยSafety

Shin-Etsu Chemical นำระบบการศึกษา HAZOP * มาใช้ในการพิจารณาด้านความปลอดภัยซ้ำหลายครั้งตั้งแต่เมื่อทำ การออกแบบอุปกรณ์ใหม่ พร้อมกันไปกับการตรวจเช็กประเด็นคำพิจารณา/จุดแก้ไขปรับปรุงของ “คณะกรรมการ ตรวจสอบความปลอดภัย” ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นอกจากนั้น ทางด้านที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว ทางบริษัทยังพยายามพิทักษ์ความปอลดภัยโดยการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน, อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงานตาม HAZOP รวมทั้งจัด “การลาดตระเวณสังเกตการณ์ความปลอดภัย” เป็นประจำ โดย บุคลากรตำแหน่งสำคัญของโรงงาน

* HAZOP:
Hazard and Operability Study คือกรรมวิธีเพื่อประเมินความปลอดภัยของโรงงานเคมี ซึ่งนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ในระดับนานาชาติ เพื่อให้การพิจารณาประเด็นปัญหาภายในองค์กรเป็นไปอย่างถี่ถ้วนโดยให้มีจุดที่ถูกมองข้ามลด น้อยลง

Page Top