สาระสำคัญของกิจการ

"Shin-Etsu Silicones" ช่วยสร้างพลังธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นให้แก่ลูกค้า


Shin-Etsu Chemical เป็นบริษัทแรกในญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจซิลิโคนโดยเริ่มกิจการเมื่อปี 1953 จากนั้นก็ได้ใช้คุณลักษณะ พิเศษของซิลิโคนให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายตลอดมา ผลก็คือปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การพัฒนาขึ้นถึงกว่า 5,000 รายการ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมรถยนต์, การก่อสร้าง, เครื่องสำอาง, การดูแลรักษาสุขภาพ และเคมีภัณฑ์ ฯลฯ

นอกจากนั้น เท่าที่ผ่านมา Shin-Etsu Chemical ยังจัดตั้งฐานการผลิตจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และในประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สหรัฐ, เกาหลีใต้, จีน, ไต้หวัน, สิงคโปร์, ไทย, เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ พร้อมทั้งสร้างระบบจัดสรรสินค้าไปยัง ตลาดโดยตรง เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ส่งผลให้กิจการเจริญเติบโตขึ้นสู่การเป็น ผู้ผลิตซิลิโคนอันดับหนึ่งภายในประเทศ และเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำวงการระดับโลก

Shin-Etsu Chemical นำเสนอเครื่องหมายการค้า "Shin-Etsu Silicones" มานานกว่า 60 ปี และจากนี้ไปบริษัทก็จะยัง พยายามทุกวิถีทางในการพัฒนากรรมวิธีใหม่ ๆ เพื่อเปลี่ยนพลังของ "Shin-Etsu Silicones" ให้เป็นพลังธุรกิจของ ลูกค้า

* "Shin-Etsu Silicones" คือชื่อเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ซิลิโคนที่ผลิตโดย Shin-Etsu Chemical
* "Shin-Etsu Silicones" คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Shin-Etsu Chemical

Page Top